W styczniu 2007 roku zmieniło się prawo podatkowe odnośnie zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Z podatku od spadków i darowizn zwolnieni mogą być małżonkowie, zstępni oraz wstępni, pasierbi a także rodzeństwo oraz rodzice przyrodni, jeżeli fakt darowizny lub spadku zgłoszą w ciągu sześciu miesięcy od początku jej obowiązywania.

Kwestię taką muszą zgłosić właściwemu naczelnikowi w urzędzie skarbowym. Często zdarzają się sytuacje, że nabywca darowiny lub spadku o tej kwestii dowiedział się już po upływie ustawowych sześciu miesięcy.

Wówczas fakt ten należy zgłosić w urzędzie skarbowym w terminie sześciu miesięcy od momentu, kiedy dowiedział się o otrzymaniu spadku lub darowizny. Z podaku od spadku i darowizn jest m.

in. zwolniona darowizna w postaci prawa do rachunku oszczędnościowo-kredytowego.

Zwolnienie obowiązuje wówczas, jeżeli osoby żyły w małżeństwie. Z podatku zwolnione jest też nabycie w spadku dzieł sztuki oraz rękopisów, do których prawa autorskie posiadał spadkodawca.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.