Zbiorowe interesy konsumentów

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie przez przedsiębiorców praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów.

O co chodzi dokładniej? Ustawodawca ma przede wszystkim na myśli bezprawne działania przedsiębiorców (na przykład zaniechania, gdy istnieje obowiązek działania).

Jakie praktyki wymienia Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów? Otóż: czyny nieuczciwej konkurencji, stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane wcześniej do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, nieuczciwe praktyki rynkowe lub naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

Zbiorowym interesem konsumentów nie są wszystkie indywidualne interesy konsumentów.

Są to raczej takie interesy, które dotyczą nieograniczonej liczby konsumentów.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, który dokonał naruszenia, karę finansową do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.