W praktyce prawnej zdarza się tak, że dana norma prawna została uchwalona lub ogłoszona, czyli stała się elementem systemu, ale jeszcze nie weszła w życie.

Prawodawca daje bowiem czas tym, których owe przepisy prawne będą dotyczyć na zapoznanie się z nimi, przygotowanie do realizowania i stosowania ich.

Okres ten zwany jest wakacjami ustawy albo vacatio legis.

Jest to częsta praktyka, ale może również zdarzyć się tak, że moment ogłoszenia aktu normatywnego zbiegnie się z momentem wejścia tego aktu w życie.

Zazwyczaj vacatio legis trwa czternaście dni, jest to czas minimalny, w zależności od rodzaju przepisów prawnych ustawa może spoczywać nieco dłużej.

Długość tego okresu określa podmiot, który jest upoważniony do ustanowienia owych nowych przepisów.

Decyzja o tym, że vacatio legis ma trwać dłużej niż standardowe dwa tygodnie musi być należycie uzasadniona.

Warto wiedzieć, że prawodawca jest zobowiązany zapisami konstytucyjnymi do poinformowania obywateli, którzy będą podlegać nowym przepisom prawnym o wprowadzonych zmianach.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.