Rzecznik praw konsumenta

Kto powołuje rzecznika praw konsumentów? Otóż rzecznik powoływany jest przez daną radę miasta lub powiatu i posiada kompetencje określone w ustawie. Do kompetencji rzecznika praw konsumenta należy między innymi: występowanie do silniejszej strony, czyli przedsiębiorców w imieniu i na rzecz konsumenta (słabszej strony), w założeniu takie wystąpienie ma na celu polubowne zakończenie sporu między przedsiębiorcą a konsumentem.

Kolejną ważną kompetencją jest udzielanie przez rzecznika bezpłatnych porad i informacji, które mogą nastąpić drogą telefoniczną, przez pocztę elektroniczną lub osobiście. Rzecznik składa również wnioski w sprawach stanowienia i zmian przepisów w zakresie ochrony prawa konsumenta oraz wytacza powództwa na rzecz konsumentów (za ich zgodą), do już aktualnie toczącego się postępowania sądowego.

Konsumenci najczęściej mają problem z usługami telekomunikacyjnymi (przedsiębiorcy nie wykonują umów w sposób właściwy), usługami deweloperskimi (stosowanie niedozwolonych praktyk) i usługami turystycznymi (niska jakość oferowanych usług).

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.