Prawo konsumenta do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów jest jednym z podstawowych praw konsumentów w Polsce. Niestety w przypadku ochrony konsumentów w naszym kraju nie mamy do czynienia z jedną ustawą, która regulowałaby jednoznacznie tę kwestię, ale z rozproszonym systemem aktów rangi ustawowej, które dopiero po ich łącznej interpretacji określają zakres ochrony konsumenta.

Kto odpowiada za produkt niebezpieczny? Otóż za produkt niebezpieczny odpowiada ten, kto go wytwarza – zarazem osoba ta odpowiada za ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz inne naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta. Jak osoba, która wytworzyła produkt niebezpieczny odpowiada za wynikłe z tego powodu szkody? Otóż na żądanie poszkodowanego, przedsiębiorca jest zobligowany do naprawienia szkody – pokrywa koszty leczenia, a jeżeli osoba poszkodowana wskutek wypadku jest osobą niepełnosprawną, przedsiębiorca pokrywa koszty nauki do nowego zawodu.

Jeżeli osoba poszkodowana utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy, może ona żądać od zobowiązanego do naprawienia zaistniałej szkody odpowiedniej renty.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.