Podatek od nieruchomości jest nakładany na podmioty, które są w posiadaniu nieruchomości. W polskim systemie prawnym ta kwestia podatkowa jest regulowana przez Ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Przedmiotem tego opodatkowania mogą być budynki lub jedynie ich części, grunty oraz budynki lub części budynków, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście nie wszystkie nieruchomości będą podlegały opodatkowaniu.

www.arsvita.pl Potrzebny Ci zaufany radca prawny? adwokatzajac.pl - skuteczny adwokat. http://adwokatmikolajczak.pl/uslugi.html

Z opodatkowania można wyłączyć grunty, które znajdują się pod wodami płynącymi (z wyłączeniem jezior oraz elektrowni wodnych). Wyłączeniu podlegają także grunty, na których znajdują się drogi publiczne oraz tereny zalesione, jeżeli nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Podatnikiem w przypadku podatków od nieruchomości mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Mogą być nimi także jednostki organizacyjne, w tym także spółki, które nie posiadają osobowości prawnej.

Podstawę opodatkowania wylicza się natomiast w odniesieniu do powierzchni gruntu lub powierzchni użytkowej budynku.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.