Nieuczciwe praktyki przedsiębiorców

Nieuczciwymi praktykami rynkowymi są wszystkie działania przedsiębiorców, które polegają na niewłaściwej interpretacji dobrych obyczajów. Unia Europejska w 2005 roku, w celu ujednolicenia praw konsumenta we wszystkich krajach członkowski, stworzyła definicję nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców: „Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu”.

Co więcej jest to tylko klauzula generalna – nie zawiera ona definicji „dobrych obyczajów”. Definicja „dobrych obyczajów” podlega za każdym razem interpretacji w zależności od sytuacji.

Nieuczciwą praktyką są przede wszystkim: wprowadzanie w błąd konsumenta i agresywne praktyki rynkowe. Oczywiście ustawodawca, chcąc ułatwić interpretację nieuczciwych praktyk, stworzył czarną i szarą listę, których zadaniem jest ocena, czy dana praktyka jest uczciwa.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.