W mediach często można spotkać się ze stwierdzeniem, że system prawny jest pełen luk, które pozwalają obywatelom działać czasem nieetycznie, bo prawo nie reguluje jakiś dziedzin życia. Tymczasem w prawie można mówić o dwóch typach luk, luce aksjologicznej i luce konstrukcyjnej, która nazywana jest także tetyczną.

Z luką aksjologiczną mamy do czynienia w momencie, gdy normy prawne nie regulują jakiegoś zachowania, a jakiś obywatel wedle swojego systemu wartości uważa, że to zachowanie powinno być nakazane bądź zakazane. Jedni uważają, że jest to luka pozorna, wysuwają argumenty, że jeżeli polski prawodawca jakiegoś zachowania nie uregulował to jest to jednoznaczne z tym, że nie zamierzał ingerować za pomocą przepisów prawnych w ową dziedzinę życia ludzkiego.

Gdy zaś przepisy prawne przewidują dokonanie jakiejkolwiek czynności konwencjonalnej, ale prawodawca nie określił wcale bądź określił nieprezcyzyjnie jak tych czynności dokonać, wówczas można mówić o luce konstrukcyjnej.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.