Istnieje kilka metod eliminacji aktów normatywnych czy poszczególnych przepisów prawnych z systemu prawnego. Najczęściej spotkać się można z derogacją całych aktów normatywnych. W wyniku uchylenia, którego dokonuje upoważniony do tego podmiot w procedurze, która jest określona przepisami akt normatywny traci moc obowiązującą.

Zazwyczaj aktu derogacji dokonuje podmiot, który wydał dany akt normatywny czy też poszczególne przepisy. Może on także zmienić treść lub brzmienie ustanowionych przez siebie przepisów. Podmiot ten może także upoważnić inny podmiot do uchylenia danego aktu normatywnego, mimo, że upoważniony podmiot owego aktu nie wydał.

Upoważnienie musi być wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Co do procedury derogacyjnej to obowiązuje zasada, że akt normatywny uchyla się w takiej samej formie jak go ustanowiono, więc jeśli mamy na celu uchylenie ustawy to należy ją uchylić właśnie ustawą. Warto zaznaczyć, że można derogować cały akt normatywny albo tylko jakąś jego część.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.