Dlaczego prawo jest potrzebne człowiekowi?

Możemy nie lubić prawa, może nam się wydawać, że nas ono ogranicza, że nie możemy z jego powodu czuć się tak całkowicie wolni. Prawda jednak jest taka, że prawo pomaga nam regulować stosunki między obywatelami, co więcej pomaga nam się pozbywać zachowań, które są nieakceptowalne, a które mogą szkodzić całemu społeczeństwu. Dlatego prawda jest taka, że choć może nam się wydawać, że prawo nas ogranicza, to jednak bez niego trudno byłoby funkcjonować, bo wówczas zapanowałby jeden wielki chaos. Każdy robiłby to na co ma ochotę, nie zastanawiając się, jak jego działania wpływają na innych ludzi. Dlatego właśnie tak ważne jest to, aby znać podstawowe zasady działania prawa, bo tylko wtedy możemy mieć pewność, że będziemy umieli się do niego zastosować.

Mamy różne dziedziny prawa

Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę prawo odnosi się do wszystkich dziedzin naszego życia. To oznacza, że możemy korzystać z wytycznych prawa cywilnego, które będzie miało za zadanie regulować stosunki między obywatelami, kiedy nie doszło do sankcji karnych i nie ma konieczności ścigania takich osób z urzędu przez organy państwowe. To właśnie z zasad ustalonych w tym zakresie prawa będziemy korzystać, podczas podpisywania różnego rodzaju umów, pożyczek, sprzedaży i kupna jakichś produktów. Jeśli dochodzi do przestępstwa, jeśli pojawia się czyn zakazany, który godzi w bezpieczeństwo innych obywateli, to wówczas konieczne jest zastosowanie prawa karnego.

To ono określa, jakie sankcje mogą być nakładane za dopuszczenie się danego czynu, a wówczas sąd ocenia, czy potrzebna jest kara grzywny czy jednak należy taką osobę pozbawić na jakiś czas wolności. Tak aby odciąć ją od społeczeństwa któremu zagraża i dać jej szansę na poprawienie swojego zachowania.

Nawet w rodzinie

Może nam się wydawać, że jeśli coś dzieje się za zamkniętymi drzwi i dotyczy jakiejś rodziny, to prawo nie ma tam dostępu. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że takie myślenie jest błędne, ponieważ mamy prawo rodzinne i opiekuńcze, które określa co jest dozwolone a co nie. To właśnie w tej dziedzinie prawa zawarte są informacje mówiące o tym, że dzieci mają prawo do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb, takich jak: jedzenia, nauki, odpoczynku, a jeśli nie będą one spełniane, to odpowiednie organy państwowe mogą je odebrać rodzicom i umieścić w specjalnych instytucjach, takich jak domy dziecka. Nawet w rodzinie może dochodzić do konfliktów, w których jedna strona nie będzie respektowała praw drugiej strony, a to oznacza, że tutaj również potrzebne są reguły, które pomogą nam w prawidłowym funkcjonowaniu. Takie, które jasno pokażą, które działania są dozwolone, a do jakich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić. Człowiek jest istotną społeczną, żyje wśród innych ludzi, a to oznacza, że nie tylko ma prawa, ale również ma obowiązki, co oznacza, że nie może działać tak jak mu się podoba. Podczas swoich działań musi brać pod uwagę również innych ludzi i nie może zmuszać ich do robienia czegoś wbrew sobie.

Dlatego tak ważne jest prawo, które reguluje wszystkie dziedziny naszego życia i pozwala rozwiązywać spory, co sprawia, że społeczeństwo może całkiem sprawnie funkcjonować.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.