Dlaczego prawo jest nierozerwalnie związane z państwem?

Czy wiemy już czym jest prawo? Czy mamy świadomość, że to zbiór norm, które zostały utworzone przez państwo i przez nie jest sankcjonowane? Prawo jest ustalane przez najwyższą władzę państwową, i powstało na przestrzeni historii. Nawet jeśli trwa od wielu lat, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że co jakiś czas jest modyfikowane, tak aby pasowało do zmieniającej się rzeczywistości. Może się więc okazać, że jakieś normy prawne, ustalone wiele lat temu już nie obowiązują, a jednocześnie muszą się pojawiać nowe, których wcześniej nie było. To władza państwowa ma możliwość ustalania nowych norm, co miało miejsce chociażby w momencie, gdy pojawił się internet i pojawiła się przestępczość internetowa.

Wówczas okazało się konieczne utworzenie prawa, które będzie odnosiło się do wszystkiego, co dzieje się w cyberprzestrzeni.

Czy można rozdzielić te dwie kwestie?

Możemy się zastanawiać, czy można oddzielić prawo od państwa. Czy jedno może istnieć bez drugiego. Pewnie nas nie zaskoczy, że odpowiedź będzie negatywna.

Nie ma szansy, żeby prawo istniało bez państwa, tak jak i państwo nie może istnieć bez prawa. Przede wszystkim powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że prawo jest ustanawiane przez najwyższą władzę. Mamy instytucje, które zajmują się tworzeniem prawa, ale też instytucje które odpowiadają za jego przestrzeganie i wymierzanie kar, jeśli ktoś do tych ustalonych praw się nie stosuje. To państwo posiada odpowiednie środki, które w razie konieczności pozwalają na zastosowanie przymusu, który pozwoli dopilnować, aby to prawo było w odpowiedni sposób przestrzegane.

Tutaj nie chodzi tylko o dobrą wolę obywatela, ale także o to, że musi on wiedzieć, że państwo ma odpowiednie możliwości, aby fizycznie zmusić go do przestrzegania tego prawa. Człowiek musi wiedzieć, że jeśli dopuści się morderstwa, to będzie ukarany i odpowiednio odizolowany od społeczeństwa, bo państwo ma do tego nie tylko prawo, ale również i odpowiednie środki.

Państwo bez prawa też nie istnieje

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że państwo także nie może istnieć bez prawa. Jeśli nie będzie jasno ustalonych reguł, jeśli obywatele nie będą wiedzieli do czego powinni się stosować, to w państwie zapanuje chaos.

Nie będzie jasnego komunikatu co wolno robić, a czego nie wolno, aby nie szkodzić innym obywatelom, a to będzie oznaczało, że każdy działałby w ten sposób, aby to jemu i tylko jemu było dobrze. Wówczas dochodziłoby do sytuacji, w których można byłoby zabijać i kraść, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. To oznacza, że brak prawa powodowałby pogłębiający się kryzys i mógłby doprowadzić ostatecznie do rozpadu państwa, w którym nie było ustalonych żadnych zakazów i nakazów, które miałyby pilnować sprawiedliwości i właściwego zachowania wśród obywateli. Warto sobie uświadomić, jak wiele możemy zyskać na tym, że w naszym państwie jest stworzone odpowiednie prawo.

I co więcej, jak wiele zyskujemy na tym, że są odpowiednie instytucje, które są w stanie to prawo egzekwować i pilnować, aby wszyscy się do niego stosowali. Dzięki temu w państwie panuje ład i porządek, a wszelkie zachowania aspołeczne mogą być eliminowane.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.