Czym jest prawo?

To, że istnieje prawo wie każdy. To, że do tego prawa trzeba się stosować też wiedzą wszyscy, chociaż nie wszyscy się stosują. Jednak czym tak naprawdę jest prawo i co konkretnie powinniśmy o nim wiedzieć? Kto stanowi to prawo i kto je egzekwuje, tak abyśmy mogli się czuć naprawdę bezpiecznie i żebyśmy mogli mieć pewność, że ci którzy się do niego nie stosują, zostaną w odpowiedni sposób ukarani?

Czym ono jest?

Przede wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie o to, czym jest prawo.

To nic innego jak zbiór zakazów i nakazów postępowania, które obowiązują w danym państwie i mają realny wpływ na jego funkcjonowanie. Dzięki nim społeczeństwo wie, co mu wolno, a czego nie wolno, a to oznacza, że wówczas łatwiej jest zapanować nad ogromną rzeszą ludzi. Prawo jest ustanawiane przez odpowiednie organy władzy, przez nie jest też stosowane i jeśli ktoś się do niego nie stosuje, to wówczas wyciągane są w stosunku do niego odpowiednie konsekwencje.

Jednak trzeba pamiętać, że prawo może się zmieniać, tak jak zmienia się otaczająca nas rzeczywistość, tak też może się okazać, że jakieś dyrektywy zawarte w prawie już się nie sprawdzają i należy je w jakiś sposób zmienić, tak aby były bardziej adekwatne do rzeczywistości, w której właśnie funkcjonujemy.

Różne jego gałęzie

Warto sobie zdawać sprawę z tego, że prawo może dzielić się na różne gałęzie. To oznacza, że możemy mieć prawo wewnętrzne, które będzie się odnosiło przede wszystkim do konkretnej społeczności i możemy mieć też do czynienia z prawem międzynarodowym, któremu będą musiały się podporządkowywać różne państwa.

Dzięki takim regulacjom, każdy wie co mu wolno, a czego nie, a to oznacza, że łatwiej jest utrzymać jedność pomiędzy różnymi państwami, nawet wówczas, gdy ich wewnętrzne prawa będą się między sobą różniły. Warto również powiedzieć, że samo prawo wewnętrzne może się dzielić na wiele mniejszych gałęzi, takich jak chociażby: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo konstytucyjne, prawo podatkowe czy prawo handlowe. To oznacza, że tak ustalone dyrektywy odnoszą się praktycznie do każdej dziedziny naszego życia i jeśli dochodzi do jakichś sporów, to w celu ich rozwiązania, możemy sięgać właśnie po wytyczne zawarte w takim prawie.

Jeszcze bardziej szczegółowe

Poza tymi głównymi gałęziami prawa, możemy mieć do czynienia z mniejszymi kategoriami, które będą odnosiły się do konkretnego przedmiotu regulacji. Dlatego właśnie możemy mieć prawo: bankowe, autorskie, o ruchu drogowym, prasowe czy kanoniczne. One wszystkie skupiają się dokładniej na konkretnym zagadnieniu, a więc jeśli będziemy chcieli rozwiązać jakąś sprawę, to na początku powinniśmy się dokładnie zastanowić, czego ona dotyczy.

Prawo jest bardzo ważne, ponieważ bez niego zapanowałby chaos i każdy robiłby to co chce, nie zwracając uwagi na innych. Jeśli jest ustanowione prawo, to wszyscy dobrze wiedzą, co jest dozwolone, a co nie. I mają świadomość, że jeśli złamią jakikolwiek z tych nakazów, to jeśli zostanie im to udowodnione będą musieli ponieść odpowiednią karę, nałożoną przez wyznaczone do tego instytucje.

To oznacza, że takie prawo chroni ogół obywateli przed złym działaniem jednostek.

Bartosz
News Reporter
Interesuje się informatyką i grami planszowymi. Uwielbia grać w pokera. Wielbiciel dobrych alkoholi i bałkańskiego jedzenia.